Mobirise

Aktuality


Vážení rodiče,
Ve ČTVRTEK 23.5.2024 se koná ,, DEN PRO RODINU". Prosíme o podporu na občerstvení. 
Děkujeme.

INFORMACE O PŘIJETÍ NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ DO NAŠÍ MŠ:
Na období otevření naší mateřské školy je možné zažádat o přijetí dítěte z jiné mateřské školy. Žádost je možné podat na celý provoz nebo na jeho část - to pouze v případě uzavření vlastní kmenové mateřské školy.
Pro toto přijetí je nutné vyplnit následující žádost:
ŽÁDOST:
Postup při podání žádosti:
1) Vyplnění žádosti
2) Vydání kopie potvrzení o očkování z kmenové MŠ (lze vyřídit elektronicky)
3) Podepsanou žádost a oskenovanou (případně ofocenou) kopii potvrzení o očkování z kmenové MŠ zaslat na e-mailovou adresu msdetska@email.cz a to do 21. 5. 2024 včetně.
4) Pro odeslání žádosti a kopie potvrzení o očkování z kmenové MŠ je stanoven termín 21. 5. 2024 v čase od 8:00 do 16:00 hodin
5) V případě, že rodiče nemají možnost odesílání e-mailem - je možné dohodnout individuální postup na tel. čísle 775 018 580
6) Informaci o přijetí/nepřijetí obdrží žadatelé e-mailem a to nejpozději do 28. června 2024
7) Přijatí uchazeči doručí originál podepsané žádosti a kopii potvrzení o očkování do naší mateřské školy

Letošní rok ,, DEN PRO ZUZANKU“ byl pro naši školu výroční, a to 10. ročník, na kterém se nám podařilo s Vaší pomocí vybrat
15 326,- Kč.
Moc prosíme všechny rodiče, aby vodili své děti do školky zdravé.
Prosíme, při příchodu a odchodu do školky, kontrolujte, zda jsou vstupní dveře správně dovřeny.
PROSÍME, ABY JSTE DO BUDOVY NEDOVOLILI VSTUP CIZÍM OSOBÁM. 

Děkujeme z celého srdce. 


Hledáme pedagoga zde.                     Každý ptáček hnízdo má, vždy se vrací do něj rád.
U nás v hnízdě každé ptáče své místo má, zpívat, cvičit, kreslit se v něm učí rád.

Mobirise

O školce

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit našim dětem základy celoživotního vzdělávání podle jejich zájmů, potřeb a možností.


Vítejte u Ptáčat

Mateřská škola Zlín, Dětská, příspěvková organizace se nachází v srdci zlínského sídliště  Jižní Svahy obklopena nově zrekonstruovanou, multifunkční zahradou.  Školka má 2 třídy s kapacitou 56 dětí.

Díky velikosti jsme taková velká rodina, kde se všichni známe. Jakékoli akce se vždy konají pro obě třídy, což umožňuje nejen prolínání, ale především společné vzájemné poznávání všech zaměstnanců, rodičů a především dětí. Mezi tradiční společné akce, které pořádáme,  patří například Podzimní Lampiónový průvod, Vánoční dílničky, Den pro Rodinu nebo také  charitativní akce Den pro Zuzanku, ke které se každoročně zapojujeme.

Jak si u nás na dětské představujeme šťastné dítě?
Smějící se, veselé, radující se, hrající si,  mající zájem o dění ve školce, těšící se do školky, přátelské. To vše s ohledem na  individualitu každého dítěte.

- Chceme navodit pozitivní přístup k životu, ukázat jim, že smích funguje stejně tak, když je dobře a stejně tak, když je hůře
- Chceme dětem ukázat smysl pro humor
- Chceme s nimi dělat činnosti pro zábavu, nikoliv pro bezchybný výtvor
- Chceme je podporovat v jejich spontánnosti, podporovat a povzbuzovat v jejich zájmech
- Chceme podporovat jejich přátelství, včetně kamarádské pomoci
- Chceme podporovat tělesnou pohodu a volný pohyb
- Chceme se s nimi radovat ze života

Našim cílem je pracovat s dětmi v klidu, pohodě, vytvářet u nich tyto základy nenásilnou a hravou formou, prožívat s dětmi denní drobné radosti, naučit je tyto radosti vnímat, umět se v dnešním uspěchaném světě na chvíli zastavit a tyto drobnosti si uvědomit a vychutnat.

Těšíme se na Vás

Třídy

Třída Skřivánků je navštěvovány dětmi ve věku od 3 do 5 let.
O děti se starají paní učitelky Bc. Věra Divoká a Bc. Kritýna Kučerová. Nedílnou součástí třídy mladších dětí je i školní asistentka Adéla Tesařová.

Na co klademe důraz:

- Adaptace na nové prostředí, kamarády a učitele
- Seznámení s prostory školky, seznámení třídy a
režimem dne
- Samostatnost a sebeobsluze, hygienickým návykům a základům slušného chování
- Sociální vztahy, kamarádství
- Spojení s přírodou a vzdělávání v environmentální výchovy
- Procvičování grafomotoriky

Doplňkové aktivity:

- Dětskou jógu
- Obrázkové knihy a dětské encyklopedie

Třída Vlaštovky je navštěvována předškolními dětmi. O děti se starají paní učitelky Bc. Martina Jandíková a Mgr. Ivana Scharfová. Nedílnou součástí třídy starších dětí je i školní asistentka Kateřina Smitec.

Na co klademe důraz:

- Samostatnost a sebeobsluze, hygienickým návykům a základům slušného chování
- Procvičování grafomotoriku
- Logopedickou prevenci
- Pravidelné cvičení Dětské jógy
- Metodu Dobrého stratu
- Spojení s přírodou a vzdělávání v environmentální výchovy
- Do výuky zařazujeme cizí jazyk – Němčinu a Angličtinu

Doplňkové aktivity:

- Kroužek angličtiny
- Návštěvu místnosti Snoezelen (multisenzorická místnost)
- Předškolácké přenocování ve školce
- Jezdíme na ,,Škola v přírodě"
- Účast na ,,Zlínském Škrpálku"
- Organizace ,,Den se Sporťáčkem"

Náš tým

Praktické informace

Podpořili nás

RZESOTTO JINDŘICH – MONTÁŽE OKEN, POZÁRUČNÍ SERVIS

Seřízení oken 

PDK Styl s.r.o.


Nová podlaha

mmcité, a.s.


Lavičky na zahradu

Školní rok 2023/24

Školní rok 2022/23

Školní rok 2020/21

Naši letošní školáci

Prostory

Dokumenty

Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace
Dětská 4698, 760 05 Zlín
+420 577 142 748

msdetska@email.cz